Werkwijze

Graag beantwoorden wij uw mail of telefoongesprek met een afspraak voor een kennismakend gesprek.

In het kennismakend gesprek bespreken we programma, plek en uitgangspunten voor het ontwerp. Vervolgens maken wij een schriftelijke offerte van de te verrichten werkzaamheden en gaan we na overeenstemming over de honorariumafspraak aan de slag .

Met ideeschetsen en ontwerptekeningen verkennen we verschillende mogelijkheden en wordt naar het Definitief Ontwerp toegewerkt, waarbij we gebruik maken van creatieve handschetsen, 3D-modellen en CAD-tekeningen. 

Het Definitief Ontwerp wordt ingezet voor afstemming bij overheden, procedures, financiële toetsing. Daarna wordt het plan technisch uitgewerkt voor de aanvraag bouwvergunning (digitale aanvraag Omgevingsvergunning), aanbesteding en realisatie. De uitvoering wordt begeleid middels esthetische bouwbegeleiding / directievoering.

Begeleiding financiële traject: maken van kostenraming, beoordelen offertes aannemers, administratieve gunning, controle financiën fase uitvoering en eindafrekening bij oplevering. 
Samen met opdrachtgever wordt het pakket van dienstverlening bepaald: (beperkt) ontwerp t/m aanvraag bouw vergunning of (uitgebreid) ontwerp t/m aanbesteding of t/m bouwbegeleiding.

KR8architecten verzorgt regelmatig ontwerpstudies / haalbaarheidsstudies vooraf aan het maken van een daadwerkelijk bouwplan: een eenvoudige ontwerpstudie, gesprekken bij gemeente omtrent haalbaarheid, onderzoek naar inpassing in bestemmingsplan of opstart van procedure van aanpassing  bestemmingsplan.

Naast plannen voor architectuur en interieur maakt KR8architecten terreinplannen voor recreatiebedrijven (uitbreiding of  herontwikkeling / modernisering recreatiebedrijven) veelal in combinatie met rapportage recreatiemanagement-adviesbureau.